Gạch Trang Trí

Gạch trang trí là một sản phẩm gạch ốp lát được thiết kế nhằm tạo ra sự khác biệt, mới lạ cho không gian sử dụng. Vẫn với những họa tiết vân đá, vân gỗ, vân xi măng thông thường, nhưng gạch trang trí được cải tiến mới với hình dáng khác nhau và thiết kế thêm nhiều họa tiết để tạo ra sự khác lạ nhất. Gạch trang trí cũng có nhiều loại khác nhau như gạch mosaic, gạch thẻ, gạch lục giác, gạch điểm.

Gạch trang trí là một sản phẩm gạch ốp lát được thiết kế nhằm tạo ra sự khác biệt, mới lạ cho không gian sử dụng. Vẫn với những họa tiết vân đá, vân gỗ, vân xi măng thông thường, nhưng gạch trang trí được cải tiến mới với hình dáng khác nhau và thiết kế thêm nhiều họa tiết để tạo ra sự khác lạ nhất. Gạch trang trí cũng có nhiều loại khác nhau như gạch mosaic, gạch thẻ, gạch lục giác, gạch điểm.

Shopping Basket